یدک ماهان، فروشگاه تخصصی شمع خودرو

NGK شمع مخصوص بی ام و 12120037663 پایه بلند آچار 16 BMW GROUP

۴۰۸,۰۰۰ تومان

BMW 328i, 528i, 328i xDrive, X3 xDrive28I, 528i xDrive, 128i, X5 xDrive30I, X3 xDrive30I, Z4 sDrive30i Clubman R55 Cooper S 2007-2010 Clubman R55N Cooper S 2011-2014 Clubman R55N Coop.S JCW 2011-2012 Clubman R55N Coop.S JCW 2013-2014 Clubman R55 Cooper 2007-2010 Clubman R55 Coop.S JCW 2007-2010 Clubman R55N Cooper 2011-2014 Compact E36 318ti 1995-1995 Compact E36 318ti 1996-1999 Convertible E36 318i 1994-1996 Convertible E36 323i 1997-1999 Convertible E46 325Ci 2000-2006 Convertible E93 328i 2005-2007 Convertible E93N 328i 2010-2012 Convertible E93N 335i 2009-2012 Convertible F12 650i 2012-2012 Convertible F12 650i N63N 2013-2014 Convertible E64 M6 2007-2010 Convertible E36 318i 1997-1999 Convertible R52 Cooper 2004-2008 Convertible E93N 328i 2010-2012 Convertible F12 650iX 2012-2012 Convertible F12 650iX N63N 2013-2014 Convertible R57N Coop.S JCW 2011-2014 Convertible R57N Coop.S JCW 2011-2014 Convertible R57N Cooper 2011-2014 Convertible R57N Cooper S 2011-2014 Convertible E46 323Ci 2000-2000 Countryman R60 Coop.SX JCW 2010-2014 Countryman R60 Cooper 2010-2014 Countryman R60 Cooper S 2010-2014 Countryman R60 Cooper SX 2010-2014 Coupe R53 Cooper S 2001-2006 Coupe

Convertible E88 135i 2010-2011 Convertible E64 645Ci 2004-2005 Convertible E36 325i 1994-1995
Convertible E46 330Ci 2000-2006 Convertible E93 328i 2006-2007 Convertible E93 M3 2007-2010 Convertible R57 Coop.S JCW 2009-2010 Convertible R57 Cooper S 2009-2010 Convertible E93N 335is 2009-2012 Convertible R57 Cooper 2009-2010 Convertible E36 328i 1994-1999 Convertible E36 M3 3.2 1998-1999 Convertible E46 M3 2000-2006 Convertible R52 Cooper S 2004-2008 Convertible E93N M3 2009-2012 Convertible E64 650i 2006-2007 Convertible E88 128i 2008-2011 Convertible E88 128i 2008-2011 Convertible F12 640i 2012-2013 Convertible E93 335i 2005-2010 Convertible E64N 650i 2008-2010 Coupe Z3 Z3 2.8 1999-1999 Coupe Z3 Z3 M3.2 1999-2000 Coupe E36 328i 1994-1999 Coupe E36 M3 1994-1996 Coupe E63 M6 2006-2010 Coupe E82e eDrive 1 2011-2012 Coupe F13 640i 2012-2013 Coupe R58 Coop.S JCW 2013-2014 Coupe E63 650i 2006-2007 Coupe E92N 328xi 2011-2012 Coupe E92N 328xi 2011-2012 Coupe E46 328Ci 2000-2000 Coupe E46 330Ci 2000-2006 Coupe E92 328i 2007-2010 Coupe E92 328xi 2007-2010 Coupe E92 335xi 2007-2010 Coupe E92 M3 2007-2010 Coupe E36 318is 1995-1999 Coupe R56N Coop.S JCW 2011-2014 Coupe R56N Cooper S 2011-2014 GT F07 550i N63N 2013-2013 GT F07 550iX 2010-2012 GT F07 535i 2010-2013 GT F07 550i 2010-2012 GT F07 535iX 2011-2013 GT F07 550iX N63N 2013-2013 Roadster R59 Cooper 2011-2014
E31 850CSi 1994-1995 Coupe E31 850Ci 1989-1994 Coupe F13 650iX N63 2012-2012 Coupe R56N Cooper 2011-2014 Coupe E92N M3 2011-2012 Coupe E92N 328i 2011-2012 Coupe R58 Cooper 2011-2014 Coupe F13 650i N63 2012-2012 Coupe E63N 650i 2008-2010 Coupe R53 Coop.S JCW GP 2001-2006 Coupe R56 Cooper 2007-2010 Coupe E31 840i 1984-1995 Coupe E92N 328i 2011-2012 Coupe F13 650i N63N 2013-2014 Coupe E46 M3 2000-2006 Coupe R50 Cooper 2001-2006 Coupe E92 328xi 2007-2010 Coupe Z3 Z3 3.0i 2000-2002

Coupe Z3 Z3 M3.2 2001-2002 Coupe E31 850Ci 1995-1997 Coupe E36 M3 3.2 1996-1999

Coupe E92N 335is 2010-2012 Coupe E86 Z4 3.0si 2006-2008 Coupe E82 128i 2008-2011 Coupe R56 Coop.S JCW 2007-2010 Coupe E82 135i 2010-2011 Coupe E36 323i 19971999 Coupe E31 840Ci 1995-1997 Coupe E82 128i 2008-2011 Coupe E36 318is 1992-1995 Coupe E46 325Ci 2000-2006 Coupe E46 325Ci 2002-2006 Coupe E92N 335i 2011-2012 Coupe R58 Coop.S JCW 2011-2012 Coupe E92 335i 2007-2010 Coupe E63 645Ci 2004-2005 Coupe E92N 335xi 2011-2012 Coupe F13 650iX N63N 2013-2014 Coupe R56N Coop.S JCW 2011-2014 Coupe E36 325is 1992-1995 Coupe E46 323Ci 2000-2000 Coupe E92 328i 2007-2010 Coupe R56 Cooper S 2007-2010 Coupe R58 Cooper S 2011-2014
Roadster Z3 Z3 2.5i 2001-2002 Roadster R59 Cooper S 2011-2014 Roadster E85 Z4 3.0i 2003-2005 Roadster Z3 Z3 M3.2 1998-2000 Roadster R59 Coop.S JCW 2013-2014 Roadster E89 Z4 35i 2009-2011 Roadster Z3 Z3 3.0i 2001-2002 Roadster E85 Z4 3.0i 2006-2008 Roadster R59 Coop.S JCW 2011-2012 Roadster E89 Z4 28i 2012-2012 Roadster Z3 Z3 1.9 1996-1998 Roadster Z3 Z3 2.5 1999-2000 Roadster Z3 Z3 2.8 1997-2000 Roadster E85 Z4 3.0si 2006-2008 Roadster E89 Z4 35is 2011-2011 Roadster Z3 Z3 M3.2 2001-2002 Roadster E89 Z4 30i 2009-2011 SAC E71 X6 35iX 2008-2010 SAC E71 X6 35iX 2011-2012 SAC E71 X6 50iX 2008-2012 SAV F25 X3 28iX N20 2013-2014 SAV/SUV E83N X3 3.0i 2007-2010 SAV/SUV E70 X5 4.8i 2007-2010 SAV/SUV E53 X5 4.8is 2004-2006 SAV/SUV E53 X5 4.4i 2000-2003 SAV/SUV E70N X5 50iX 2011-2011 SAV/SUV E84 X1 28iX 2013-2014 SAV/SUV E84 X1 35iX 2013-2014 SAV/SUV E83N X3 3.0si 2007-2010 SAV/SUV E83 X3 2.5i 2004-2006 SAV/SUV E70N X5 35dX 2011-2011 SAV/SUV E84 X1 28i 2013-2014 SAV/SUV E83 X3 3.0i 2004-2006 SAV/SUV E53 X5 3.0i 2001-2006 SAV/SUV E53 X5 4.4i 2004-2006 SAV/SUV E70N X5 35iX 2011-2011 SAV/SUV F25 X3 28iX 2011-2014 SAV/SUV E53 X5 4.6is 2002-2003 SAV/SUV E70 X5 3.5d 2009-2010 SAV/SUV E70 X5 3.0si 2007-2010 SAV/SUV F25 X3 35iX 2011-2014 Sedan E60 M5 2006-2010 Sedan E60 530xi 2006-2007 Sedan E39 530i 2001-2003 Sedan E34 525i 1989-1990 Sedan E34 525i 1991-1995 Sedan E60 525xi 2006-2007 Sedan E90 325i 2005-2006
Sedan E46 325i 2000-2005 Sedan E46 325xi 2000-2004 Sedan E66 760Li 2003-2007 Sedan F10 550iX 2011-2013 Sedan F01N ALPINA B7X 2013-2014 Sedan F02N ALPINA B7LX 2013-2014 Sedan F02N Hybrid 7L 2013-2014 Sedan E60 525i 2004-2005 Sedan E38 740iLP 1999-2001 Sedan E46 330i 1999-2005 Sedan E90 M3 2008-2008 Sedan E90N 323i 2009-2011 Sedan F02 750Li 2009-2012 Sedan F10 528iX 2012-2013 Sedan F10 Hybrid 5 2013-2013 Sedan F30 328iX N26 2012-2014 Sedan F30 Hybrid 3 2012-2014 Sedan F01 750i 2009-2012 Sedan E90N 328xi 2009-2011 Sedan E90N M3 2009-2011 Sedan E90 328i 2006-2008 Sedan E90 328xi 2006-2008 Sedan E60 530i 2004-2005 Sedan E34 530i 1994-1995 Sedan E34 535i 1989-1993 Sedan E38 740i 1995-1995 Sedan E38 740iL 1996-2001 Sedan E39 540iP 1998-2001 Sedan F01 ALPINA B7X 2011-2012 Sedan F30 335i 2012-2014 Sedan F02N 740Li 2013-2014 Sedan E65 760i 2005-2006 Sedan E32 740i 1993-1994 Sedan E34 M5 3.6 1990-1993 Sedan E38 740iL 1995-1995 Sedan F02 750LiX 2010-2012 Sedan F02 ALPINA B7L 2011-2012 Sedan E66 750Li 2006-2008 Sedan E38 750iLP 1999-2001 Sedan E65 ALPINA B7 2007-2008 Sedan F02N 750Li 2013-2014 Sedan E90N 335xi 2011-2011 Sedan F01 750iX 2010-2012 Sedan E90 323i 2007-2008 Sedan E60 545i 2004-2005 Sedan F10 535iX 2011-2013 Sedan E39 540i 1997-2003 Sedan E46 325i 2002-2004
Sedan E60 550i 2006-2007 Sedan F30 320i 2012-2014 Sedan F01N ALPINA B7 2013-2014 Sedan F02N ALPINA B7L 2013-2014 Sedan F01N 750iX 2013-2014 Sedan F30 328iX N20 2012-2014 Sedan E66 745Li 2002-2005 Sedan E32 750iL 1988-1994 Sedan E36 318i 1992-1995 Sedan E39 M5 2000-2003 Sedan E90N 335i 2009-2011 Sedan F02 760Li 2008-2012 Sedan E34 540i 1994-1995 Sedan E65 745i 2002-2005 Sedan E36 318i 1995-1998 Sedan E36 320i 1992-1995 Sedan E38 740i 1996-2001 Sedan E90N 335d 2009-2011 Sedan E90N 335i 2009-2011 Sedan E90 335i 2006-2008 Sedan E60N 535xi 2008-2010 Sedan F01 740i 2011-2012 Sedan F02 740Li 2011-2011 Sedan E60N 550i 2008-2010 Sedan E90 335xi 2006-2008 Sedan E90N 328i 2009-2011 Sedan E90 323i 2005-2006 Sedan E36 328i 1995-1998 Sedan E38 750iL 1995-1998 Sedan E46 320i 2000-2004 Sedan E46 330xi 1999-2004 Sedan F10 528i 2012-2013 Sedan F10 M5 2013-2014 Sedan F01N 740i 2013-2014 Sedan F02N 740LiX 2013-2014 Sedan F02N 750LiX 2013-2014 Sedan F30 335iX 2012-2014 Sedan E90N 328xi 2009-2011 Sedan E90N 335xi 2009-2011 Sedan F10 535i 2011-2013 Sedan F10 528i 2011-2011 Sedan F02 ALPINA 2011-2012 Sedan F30 328i N20 2012-2014 Sedan E60 525i 2006-2007 Sedan E60 530i 2006-2007 Sedan E38 750iL 1999-2001 Sedan E32 735i 1987-1992 Sedan E32 735iL 1989-1992

Sedan E36 M3 3.2 1996-1998

Sedan E39 528i 1997-2000 Sedan E90 330i 2005-2006 Sedan F30 328i N26 2012-2014 Sedan F01N 750i 2013-2014 Sedan F02N 760Li 2013-2014 Sedan E90 328i 2006-2008 Sedan E65 750i 2006-2008 Sedan E90 325xi 2005-2006 Sedan E46 323i 1999-2000 Sedan E46 328i 1999-2000 Sedan E36 325i 1992-1995 Sedan E39 525i 2001-2003 Sedan E90N 328i 2009-2011 Sedan F01 ALPINA B7 2011-2012 Sedan E32 740iL 1993-1994 Wagon E61N 535xi 2008-2010 Wagon E91 325xi 2006-2006 Wagon E46 325i 2001-2005 Wagon E39 525i 2001-2003 Wagon E39 540i 1999-2003 Wagon E46 323i 2000-2000 Wagon E91N 328xi 2009-2011
Sedan E60N 528i 2008-2010 Sedan E60N 528xi 2008-2010 Sedan E60N 535i 2008-2010 Sedan E90 330xi 2005-2006 Sedan E90 328xi 2006-2008 Wagon E39 528i 1999-2000 Wagon E46 325i 2002-2005 Wagon E46 325xi 2001-2005 Wagon E34 530i 1994-1995 Wagon E91 328xi 2007-2008 Wagon E34 525i 1992-1995 Wagon E91 328i 2007-2008 Wagon E91N 328i 2009-2011 Wagon E61 530xi 2006-200

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.